Środowisko i zrównoważony rozwój

Dla FERCAM ochrona środowiska jest zasadniczym czynnikiem dla rozwijania własnej działalności i dlatego jej obecność na rynku charakteryzuje się dbałością o zrównoważenie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Clean, smarter logistics

W odniesieniu do 17 strategicznych celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals - SDG) sformułowanych w Agendzie ONZ na 2030 r., określiliśmy te, dla których pragniemy wnieść czynny wkład.

Il nostro impegno per l’ambiente e la sostenibilità si manifesta tramite

Vorreste conoscere il consumo di energia e le emissioni di un trasporto? Ora potete calcolarlo facilmente con il CO2 Calculator

Il nostro impegno per la sostenibilità