QHSE-CSR - FERCAM
QHSE-CSR - FERCAM
QHSE-CSR

QHSE - Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Dolomitlerin kapısı ve bugün UNESCO mirası olan Bolzano'da kurulan FERCAM çevreye karşı sorumluluğunun daima bilincinde olmuş ve faaliyetlerinden kaynaklanan çevre üzerindeki etkiyi azaltmaya yönelik eylemleri özendirmiştir.


FERCAM'ın hedefi, ilgili tarafların tümünü hesaba katarak, Müşterilerinin taleplerine, çevre ve iş güvenliği konusunda yürürlükte olan yönetmeliklere uygun şekilde kaliteli taşımacılık ve lojistik hizmetleri sunmaktır. Bu ihtiyaçları karşılama amacıyla FERCAM, Kalite, Çevre ile Sağlık ve Güvenlik bütünleşik yönetim sistemini hayata geçirmiştir. Bu sistemde, şirket süreçlerini verimlilik ve etkililik açısından yönetecek ve enerji ile hammadde tüketimlerini optimize ederek, azaltılmalarına veya yeniden kullanılmalarına yönelik bir atık yönetim sistemini teşvik edecek şekilde sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlar hesaba katılmıştır.

FERCAM ayrıca, olayların ve kazaların azaltılmasını hedefleyen iyileştirme projelerini üreterek, özendirerek ve kendisi de dahil olarak, üretim sahalarında sürekli faaliyet halinde olan ortaklarının sağlık ve güvenliklerinin korunmasını sağlamaktadır.
Bütün bunlar, misyon ve değerleri referans alarak, Kalite, Çevre ve Güvenlik konusunda hazırlanan Şirket Politikamızın içinde yer almaktadır.