Çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdümüz - FERCAM
Çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdümüz - FERCAM
Çevre ve sürdürülebilirlik

Çevre ve sürdürülebilirlik

FERCAM, çevrenin korunmasını, kendi gelişimi açısından önemli bir etmen olarak kabul etmekte ve piyasadaki faaliyetlerini ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik doğrultusunda yönlendirmektedir.

Clean, smarter logistic

BM 2030 Ajandasında tanımlanan sürdürülebilir kalkınmanın 17 stratejik hedefini (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri veya SKH'ler) referans alarak, etkin bir katılım sunabilmek için takip ettiğimiz hedefleri belirledik.

Çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdümüz aşağıdakilerle vücut bulur

Bir taşıma işlemindeki enerji tüketimi ve emisyonları öğrenmek ister misiniz? CO2 Hesap Aracımızla bunu kolayca hesaplayabilirsiniz

Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız