Dbamy o środowisko i zrównoważony rozwój - FERCAM
Dbamy o środowisko i zrównoważony rozwój - FERCAM
Środowisko i zrównoważony rozwój

Środowisko i zrównoważony rozwój

Dla FERCAM ochrona środowiska jest zasadniczym czynnikiem dla rozwijania własnej działalności i dlatego jej obecność na rynku charakteryzuje się dbałością o zrównoważenie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Clean, smarter logistics

W odniesieniu do 17 strategicznych celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals - SDG) sformułowanych w Agendzie ONZ na 2030 r., określiliśmy te, dla których pragniemy wnieść czynny wkład.

Nasze działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju znajdują swoje odzwierciedlenie w:

Czy chcecie poznać zużycie energetyczne i emisje powstające w czasie transportu? Możecie je łatwo obliczyć za pomocą Kalkulatora CO2

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój