QHSE-CSR - FERCAM
QHSE-CSR - FERCAM
QHSE-CSR

QHSE - Jakość, Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko

FERCAM, założona w Bolzano, u drzwi Dolomitów, światowego dziedzictwa UNESCO, jest świadoma swojej odpowiedzialności względem środowiska i angażuje się w promowanie działań na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko wynikającego z jej działalności.

Celem FERCAM jest świadczenie usług transportowych i logistycznych o wysokiej jakości, dostosowanych do potrzeb naszych Klientów, z uwzględnieniem wszystkich czynników, zgodnie z normami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska i BHP. Aby spełnić wszystkie niezbędne wymogi, w FERCAM wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania Jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko. System ten uwzględnia wszystkie aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, aby zarządzać procesami firmowymi w sposób skuteczny i wydajny, optymalizując zużycie energetyczne i wykorzystanie surowców oraz promując ograniczenie wytwarzania odpadów i ich ponowne wykorzystanie.

Ponadto FERCAM zobowiązała się, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich partnerów pracujących w trybie ciągłym w zakładach produkcyjnych, do promowania i do angażowania tychże w projekty zwiększające jakość, które pozwalają na ograniczenie obrażeń ciała i wypadków związanych z pracą.
Wszystkie działania, o których powyżej, wchodzą w zakres naszej Polityki Firmowej prowadzonej w oparciu o takie wartości jak Jakość, Środowisko i Bezpieczeństwo.