QHSE-CSR - FERCAM
QHSE-CSR - FERCAM
QHSE-CSR

QHSE - Качество, Здраве, безопасност и Околна среда

FERCAM, основана в Болцано, порталът към Доломитите и сега обект на световното наследство на UNESCO, винаги е осъзнавала своята отговорност към Екологията и се е ангажирала да насърчава действия, насочени към намаляване на въздействието върху околната среда, произтичащо от нейните дейности.

Целта на FERCAM е предоставянето на транспортни услуги и логистика с високо ниво на качество, които отговарят на желанията на нашите клиенти, като се вземат предвид всички заинтересовани страни, в съответствие с действащото законодателство в сферата на околната среда и безопасността на труда. За да отговори на тези нужди, FERCAM е въвела интегрирана система за управление на Качество, Околна среда, Здраве и Безопасност. Тази система отчита социалните, екологичните и икономическите аспекти, така че да управлява фирмените процеси от гледна точка на ефективността и ефикасността и оптимизиране на потреблението на енергия и суровини, като насърчава управлението на отпадъците, ориентирано към тяхното намаляване и рециклиране.