Сертификати за качество - FERCAM
Сертификати за качество - FERCAM
Сертификати

Нашите сертификати

Качество и околна среда, Здраве и безопасност

Тези приоритети винаги са били част от фирмената реалност, чрез системата за управление на качество, сертифицирана по ISO 9001 още през 1993 г. Дейността ни се осъществява под знамето на устойчивостта, с особено внимание към опазването на околната среда, здравето и безопасността на работниците на работното място.

Нашите сертификати удостоверяват нашия ангажимент към качеството и околната среда.

ISO 9001:2015

Международен стандарт ISO, издаден от Международната организация по стандартизация (International Standard Organization). 
Цел: да се гарантира удовлетвореността на Клиента чрез система от непрекъснато подобряване на собствената продуктивност.
Изтеглете сертификата

ISO 14001:2015

Представлява атестация за конкретния ангажимент на компанията към околната среда и устойчивостта. Уточнява изискванията, които едно дружество трябва да изпълни, за да гарантира контролът и управлението на всички дейности, извършвани с цел свеждане до минимум на въздействието на неговите процеси върху околната среда.
Изтеглете сертификата

ISO 45001:2018

Представлява доказателство за конкретния ангажимент на дружеството да надмине изискванията, съгласно от D.Lgs 81/2008. Определят се  изискванията, на които едно дружество трябва да докаже, че отговаря, за да гарантира, че контролира рисковете и работи с цел подобряване на здравословните и безопасни условия на труд. 

През 2017 г. FERCAM получи сертификация съгласно стандарта OHSAS 18001:2007, а през 2019 г. е преминала към новия стандарт ISO 45001:2018.
Изтеглете сертификата