Our certifications - FERCAM
Our certifications - FERCAM
Våra certifieringar

Våra certifieringar

Kvalitet och miljö, hälsa & säkerhet

Två uppdragskombinationer som företaget alltid har upprätthållit med sitt ISO 9001-certifierade företagskvalitetsledningssystem som går tillbaka till 1993. Vår verksamhet utförs i hållbarhetens namn, med särskilt hänsyn till skyddet av miljön och arbetarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Våra certifikat vittnar om vårt engagemang för kvalitet och miljö.

ISO 9001:2015

En internationell standard utgiven av International Organization for Standardisation.
Mål: att systematiskt garantera kundnöjdhet genom att kontinuerligt förbättra prestandan
Ladda ner certifikat

ISO 14001:2015

Detta vittnar om företagets fasta engagemang för miljöefterlevnad och hållbarhet. Den specificerar de krav som ett företag måste uppfylla för att garantera att det kontrollerar och hanterar alla aktiviteter som genomförs för minimal påverkan av dess processer på miljön.
Ladda ner certifikat

ISO 45001:2018

Detta vittnar om företagets fasta åtagande att gå utöver de skyldigheter som krävs enligt italiensk lagdekret 81/2008. Den specificerar de krav som ett företag måste uppfylla för att säkerställa att det kontrollerar sina risker och arbetar i syfte att förbättra sina arbetsmiljöprestanda. Under 2017 erhöll FERCAM certifiering enligt OHSAS 18001: 2007-standarden och, 2019, företaget övergick till den nya ISO 45001:2018-standarden.
Ladda ner certifikat