QHSE-CSR - FERCAM
QHSE-CSR - FERCAM
QHSE-CSR

QHSE – Kvalitet, Hälsa, Säkerhet och Miljö

FERCAM, som grundades i Bolzano, porten till Dolomiterna och nu är ett UNESCO-arv, har alltid varit medveten om sitt miljöansvar och har åtagit sig att främja åtgärder för att minska miljöpåverkan från sina aktiviteter. 

FERCAMs mål är att tillhandahålla de transport- och logistiktjänster av hög kvalitet som efterfrågas av våra kunder, med hänsyn till alla intressenters intressen, i enlighet med gällande lagstiftning om miljö och arbetarskydd. För att möta dessa behov har FERCAM implementerat ett integrerat kvalitets,miljöefterlevnads- och hälso- och säkerhetsledningssystem. Detta system tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter för att hantera affärsprocesser i termer av effektivitet och effektivitet samtidigt som energi- och råvaruförbrukningen optimeras - främjar en avfallshanteringsstrategi inriktad på att minska och återanvända dem.

FERCAM har åtagit sig att skydda hälsan och säkerheten för sina partners som ständigt verkar på produktionsanläggningarna, föreslå och involvera dem i förbättringsprojekt som syftar till att minska olyckor och skador.

Allt detta täcks av vår företagspolicy som bekräftar vårt uppdrag och åtagande till värdena kvalitet, miljöefterlevnad och säkerhet.