Intermodala transporter - FERCAM
Intermodala transporter - FERCAM
Intermodala transporter

Intermodal transporttjänst

Kombinerade väg- och järnvägstransporter: en eko-hållbar och effektiv lösning

FERCAM studerar och rekommenderar den mest lämpliga intermodala transportformeln för sina kunder.

Intermodal transport är en utmärkt lösning för att frakta olika typer av varor, inklusive ADR-artiklar, eftersom det möjliggör transport av större vikt och resor även på helger och helgdagar. Dessutom minskar detta transportsätt miljöpåverkan från godstransporter. Järnvägstransporter säkerställer faktiskt en nyttolastkapacitet som är 15% större än för vägtransporter och utgör ett betydande bidrag till minskningen av koldioxidutsläppen.
FERCAM har specialavtal med de största järnvägsbolagen och erbjuder dagliga förbindelser med norra/södra Europa.

Fördelarna med FERCAMs intermodala transportsystem

Hur fungerar intermodala transporter?

Vid kombinerad väg-järnvägstransport används lastbilen för dragning av gods vid avgång och ankomst (korta sträckor) medan tåget täcker transportens långa dragkraft. FERCAM har en bred tillgång på slots tack vare de avtal som gjorts med de bästa företagen som sköter järnvägsterminalerna.
Intermodala transporter

Våra intermodala transportvägar

Varför välja FERCAM:s intermodal transporter

Kontakta oss för intermodala transporter

Företags-informaton