Health & Safety at work - FERCAM
Health & Safety at work - FERCAM
Hälsa & säkerhe

Hälsa - Hälsa och säkerhet på jobbet

"Olyckor inträffar när du inte är beredd på det oväntade" (C.Eltenton)
Andan som driver Fercam är att informera och utbilda all personal i syfte att sprida en säkerhetskultur, som går utöver att bara uppfylla lagstadgade skyldigheter.

Huvudsyftet är att göra alla anställda medvetna om behovet av att uppträda på ett sätt som är säkert för dem själva och för andra under arbetets gång, även involvera leverantörer som verkar på deras anläggningar.