Zdrowie i bezpieczeństwo - FERCAM
Zdrowie i bezpieczeństwo - FERCAM
Zdrowie i bezpieczeństwo

Health & Safety - ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy

„Wypadki zdarzają się nieprzygotowanym na nieoczekiwane zdarzenia” (C.Eltenton)
Działania podejmowane przez FERCAM koncentrują się na szkoleniu i informowaniu całego personelu w zakresie zagadnień dotyczących kultury bezpieczeństwa, wykraczając daleko poza spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Głównym celem jest uwrażliwianie wszystkich pracowników na przyjmowanie zachowań zapewniających bezpieczeństwo własne i innych, w zakresie wykonywanych obowiązków, przy jednoczesnym włączeniu dostawców mających dostęp do obiektów.