Życie i kariera w FERCAM
Życie i kariera w FERCAM
Życie w FERCAM

Nasze wartości

Naszymi wartościami są wzorcowe zachowania, z których czerpiemy inspirację i na podstawie których każdego dnia tworzymy naszą wspólną kulturę firmową, z którą można się utożsamić i z której można skorzystać dokonując osobistych wyborów.

Dare to succeed
Determinacja, Rzetelność, Szacunek i Entuzjazm: to 4 proste zasady, lecz przepełnione ukrytymi znaczeniami i oczekiwaniami.
Są to wartości, z których składa się nasza wspólna kultura i które kierują naszymi wyborami i zachowaniem w firmie.
Stanowią one podstawę na której, z roku na rok, pokonując pojawiające się przed nami wyzwania, razem budujemy sukces FERCAM.
Determinacja Fercam

Determinacja

W FERCAM pragniemy realizować wszystkie postawione sobie wyzwania i wyróżniamy się naszym zaangażowaniem i proaktywnością. Zawsze dajemy z siebie wszystko, pozostajemy zmotywowani i pokonujemy przeszkody, które traktujemy jako możliwość przewyższającą wysiłek, który trzeba włożyć, aby je pokonać, wspierając się wzajemnie i pracując zespołowo. Stawiamy sobie ambitne cele, dzieląc się powodami z zespołem i przyjmujemy odpowiedzialność za ich wyniki.
Fercam Rzetelność

Rzetelność

Dla FERCAM rzetelność ma znaczenie nadrzędne. Bez rzetelności nie może działać żaden proces, projekt lub relacja biznesowa. To dlatego przyjmując zlecenie, w którym nasi klienci określają swoje potrzeby, ściśle przestrzegamy ustaleń i w sposób przedsiębiorczy wykonujemy wszystkie niezbędne działania, aby osiągnąć oczekiwany wynik.
Jesteśmy opiekunami i doradcami naszych współpracowników, zawsze wtedy, kiedy nas potrzebują (na przykład, w sytuacji zagubienia w dżungli priorytetów). Wspieramy ich i oferujemy nasze zaufanie, w szczególności w momentach najtrudniejszych, tak aby także oni mogli zapewnić swoją wiarygodność.
Fercam Szacunek

Szacunek

Dla FERCAM szacunek ma znaczenie zasadnicze dla zapewnienia dobrej współpracy. Wyrażamy swój szacunek nie tylko poprzez pozdrawianie i dziękowanie współpracownikom, lecz zwłaszcza unikając tworzenia jakichkolwiek podziałów (ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię, poglądy polityczne) i nie dopuszczając do nieuzasadnionego faworyzowania. Przestrzegamy zasad funkcjonowania, ról i odpowiedzialności korporacyjnej. Zdobywamy szacunek naszych współpracowników każdego pojedynczego dnia poprzez nasze zaangażowanie i osiągane wyniki. Możemy ocenić pozytywnie lub negatywnie określony proces lub wynik, lecz nigdy nie oceniamy i nie osądzamy osób (lub ich charakteru, wiary lub poglądów). Potrafimy docenić wkład każdego pojedynczego pracownika, dziękując lub przekazując informacje zwrotne w sposób transparentny i punktualny, dostarczając konstruktywnych bodźców dla rozwoju.
Entuzjazm Fercam

Entuzjazm

W FERCAM jesteśmy osobami pozytywnymi. Nasza działalność charakteryzuje się pasją i oddaniem, którymi próbujemy zarazić osoby z nami współpracujące. Wyjście ze strefy komfortu jest dla nas sposobem na przekroczenie limitów, dlatego cieszymy się zarówno każdą sytuacją, w której możemy uczyć się na naszych błędach, jak i odnoszonymi sukcesami, gdyż są one dla nas możliwością polepszenia naszych usług. Stale poszukujemy nowych dróg i rozwiązań, aby osiągnąć lub przekroczyć nasze cele. Jesteśmy otwarci na zmiany i wspieramy naszych współpracowników w rozwijaniu ich talentów i w pokonywaniu trudności.

Życie w FERCAM

Oddziały FERCAM są zlokalizowane w różnych miejscach, na terytorium Włoch, krajów europejskich i krajów północnoafrykańskich, lecz osoby w nich pracujące jednoczy wspólna wizja i wartości. Lubimy współpracę i jesteśmy silni, nie boimy się żadnych wyzwań i z pasją każdego dnia poszukujemy najlepszych rozwiązań. Cenimy różnorodność i wierzymy, że wyjątkowe cechy osób należących do naszych zespołów są bezcennym dobrem, które należy chronić.

Onboarding

Onboarding FERCAM
Dla nowo zatrudnionych osób opracowaliśmy program onboarding - indywidualny proces adaptacji, który umożliwia podzielenie się wszystkimi niezbędnymi informacjami i przekazanie, już od samego początku, odpowiednich narzędzi operacyjnych. Dzięki zapewnieniu wsparcia w czasie wdrażania się do pracy, zgodnie z transparentnym programem rozwijania kompetencji, każdemu z osobna pragniemy dać możliwość zebrania owoców swojej pracy i czerpania z niej satysfakcji. Po uzyskaniu możliwości poznania swojego Oddziału, nowi współpracownicy są wysyłani do Bolzano, naszej głównej siedziby, na wydarzenie o nazwie FERCAM Days. Jest to impreza specjalna, która daje możliwość poznania zarządu przedsiębiorstwa i zbliżenia się do kultury FERCAM, a jednocześnie tworzy wiele możliwości rozwoju osobistego i poszerzenia kompetencji.

Rozwój w FERCAM

Rozwój w FERCAM
W FERCAM oferujemy wiele możliwości rozwoju, dzięki ścieżkom kariery o strukturze horyzontalnej i wertykalnej. Ważnym aspektem pozostają dla nas osobiste preferencje i dlatego próbujemy ułatwiać także ewentualne przeniesienia do innych siedzib. Wśród działań mających na celu wspieranie rozwoju osobistego możemy wyróżnić FERCAM Academy, która oferuje programy kształcenia i szkolenia, zarówno w auli, jak i w formie e-learningu, oraz programy szkoleń specjalnych jak, na przykład, Sales Academy lub Leadership Academy.

Dobre samopoczucie w przedsiębiorstwie

Dobre samopoczucie w przedsiębiorstwie
FERCAM na pierwszym miejscu stawia dobry klimat pracy i samopoczucie osób. Wykonujemy okresowe badania, które mają na celu określenie naszych punktów najmocniejszych i tych najsłabszych, które wymagają udoskonalenia. Badanie odbywa się w formacie anonimowym i jest przeprowadzane przez naszych zewnętrznych zaufanych partnerów. Wszystkie dotychczas wykonane badania pozwoliły nam zrozumieć jak zagwarantować przyjazne i komfortowe środowisko pracy dla wszystkich pracowników.

FERCAM Razem

FERCAM Razem
Raz do roku odbywa się FERCAM Razem: pod sztandarem „FERCAM Together" organizujemy wydarzenia będące okazją na wspólną rozrywkę, w czasie których dzielimy się opowiadaniami i zdjęciami naszych wewnętrznych społeczności.