Life in FERCAM
Life in FERCAM
Livet i FERCAM

Våra värderingar

Våra värderingar är de idealiska beteenden som inspirerar oss, utifrån att vi skapar en gemensam företagskultur varje dag, som vi kan känna igen oss i och använda oss av i individuella val.

Dare to succeed 2
Beslutsamhet, ansvarighet, respekt och entusiasm: de är fyra enkla principer, men fulla av mening och förväntan. Det är de värderingar som vår gemensamma kultur bygger på, som styr våra val och vårt beteende i vårt företag. Genom att övervinna varje utmaning som uppstår, bygger vi tillsammans FERCAMs framgång.
Beslutsamhet FERCAM

Beslutsamhet

Vi på FERCAM... har en stor ambition att möta de utmaningar vi har satt oss. Engagemang och initiativförmåga är våra kännetecken. Vi gör alltid vårt bästa, är väldigt motiverade och möter hindren eftersom vi ser möjligheter bortom ansträngningen. Vi stöttar varandra och jobbar som ett team. Vi sätter upp utmanande mål, delar anledningarna till teamet och tar ansvar för resultatet.
Ansvarstagande

Ansvarstagande

För oss på FERCAM... är ansvarighet allt. Utan ansvarsskyldighet fungerar inte varje process, projekt eller relation (löfte). När vi tar hand om de krav som uttrycks av våra chefer, kunder, kollegor, leverantörer eller samarbetspartners håller vi oss därför till avtalet och genomför nödvändiga aktiviteter på ett proaktivt sätt för att uppnå det förväntade resultatet. Vi vet hur vi ska ge vägledning och orientering när våra medarbetare behöver oss (till exempel i prioriteringsdjungeln). Vi stöttar dem och ger dem förtroende särskilt i de svåraste stunderna så att de också kan vara pålitliga.
Respekt fercam

Respekt

För oss på FERCA - är respekt nyckeln till gott samarbete. Vi visar respekt inte bara genom att alltid hälsa och tacka våra kollegor, utan framför allt genom att inte göra skillnader (kön, etnicitet, religion, politisk tillhörighet) och inte göra omotiverade favoriseringar. Vi respekterar verksamhetsreglerna, rollerna och företagets ansvar. Vi förtjänar våra kollegors aktning genom engagemang och resultat varje dag.. Vi vet hur vi ska känna igen varje individs bidrag genom att säga tack eller genom att ge transparent och snabb feedback som hjälper till att ge positiv tillväxt. 
Entusiasm fercam

Entusiasm

Vi på FERCAM – Positiva medarbetare. Våra handlingar kännetecknas av passion och hängivenhet, att försöka dra och involvera dem som relaterar till oss. Att komma ur komfortzonen är för oss ett sätt att övervinna våra gränser och vi är glada när vi har möjlighet att lära av både misstag och framgångar för att alltid förbättra oss själva. Vi letar alltid efter nya sätt och nya lösningar för att nå och överträffa våra mål. Vi omfamnar förändring samtidigt som vi stödjer anställda i att utveckla sina talanger och övervinna svårigheter.

Livet i FERCAM

FERCAMs kontakter finns i hela Italien, Europa och Nordafrika, men de som arbetar  i FERCAM förenas av samma vision och gemensamma värderingar. Vi är samarbetsvilliga och motståndskraftiga. Vi är inte rädda för utmaningar och vi brinner för att sträva efter den bästa lösningen varje dag. Vi värdesätter mångfald och tror att den uppsättning unika egenskaper som var och en av oss tillför teamet är en värdefull tillgång att värna om.

Onboarding

Onboarding FERCAM
För nyrekryteringar har vi tagit fram en strukturerad plan för att dela all nödvändig information och tillhandahålla lämpliga operativa verktyg från början. Genom dedikerat stöd och genom att anta ett öppet kompetensutvecklingsprogram vill vi säkerställa att alla får möjlighet att skörda fördelar med sitt arbete med tillfredsställelse.  I FERCAM erbjuder vi många utvecklingsmöjligheter, med horisontella och vertikala tillväxtvägar. Vi lägger stor vikt vid personliga preferenser och underlättar även förflyttningar till olika platser.

Personlig tillväxt i FERCAM

Personlig tillväxt i FERCAM
I FERCAM erbjuder vi många utvecklingsmöjligheter, med horisontella och vertikala tillväxtvägar. Vi lägger stor vikt vid personliga preferenser och underlättar även förflyttningar till olika platser. Bland våra personliga utvecklingsaktiviteter har vi skapat FERCAM Academy, som syftar till att erbjuda utbildnings- och coachningsprogram, både i klassrum och i e-learning-format, såväl som specifika utbildningspaket, såsom Sales Academy eller Leadership Academy.

Trivsel i företaget

Trivsel i företaget
Arbetsklimatet och människors välbefinnande står i främsta rummet för FERCAMs prioriteringar. Vi gör regelbundet riktade analyser för att identifiera våra styrkor och områden som behöver förbättras. Utförda anonymt av pålitliga externa partners, har dessa undersökningar alltid gett värdefulla insikter för att förstå hur man säkerställer en avslappnad arbetsmiljö för alla.

FERCAM Tillsammans

FERCAM Tillsammans
Vi vill uppleva FERCAM som ett team:  "FERCAM Tillsammans" anordnar evenemang varje år för att ha roligt tillsammans, utbyta berättelser och bilder i våra sociala medier.