Живот и кариера във FERCAM
Живот и кариера във FERCAM
Живот с FERCAM

Нашите ценности

Нашите ценности са отличните взаимоотношения, от които се  вдъхновяваме , въз основа на които ежедневно създаваме споделена корпоративна култура, с която да се отъждествим и да се възползваме от тях в индивидуалния си избор.

Dare to succeed
Решителност, Надеждност, Уважение и Ентусиазъм: това са 4 прости принципа, но изпълнени със смисъл и очаквания.
Това са ценностите, които формират нашата обща култура, които насочват нашия избор и нашето поведение в компанията.
Те са основата, на която година след година, преодолявайки всяко предизвикателство, пред което сме изправени, изграждаме заедно успеха на FERCAM.
Решителност FERCAM

Решителност

Ние от  FERCAM... имаме силното желание да постигнем целите, които сме си поставили, и се открояваме с нашия ангажимент и проактивност. Винаги даваме всичко от себе си, силно мотивирани сме и посрещаме предизвикателствата, виждайки възможности отвъд трудностите за преодоляване,                    работим в екип, подкрепяйки се взаимно работим. Поставяме си предизвикателни цели, споделяме причините с екипа и поемаме отговорност за резултатите.
FERCAM Надеждност

Надеждност

За Нас от FERCAM... надеждността е всичко. Без надеждност всеки процес, проект или взаимоотношение не води до резултати. Ето защо, когато поемаме отговорност за нуждите, изразени от нашите събеседници, ние се придържаме към договорките и извършваме необходимите дейности предприемчиво, за да постигнем очаквания резултат.
Умеем да бъдем отговорни и да даваме напътствия, когато нашите сътрудници се нуждаят от нас например в „джунглата“ от приоритети. Ние ги подкрепяме и им се доверяваме особено в най-трудните моменти, така че те сами да могат да бъдат надеждни.
FERCAM Респект

Респект

За нас във FERCAM... уважението е ключът към доброто сътрудничество. Ние показваме уважение не само, като винаги поздравяваме и благодарим на колегите, но преди всичко като не правим разграничения (пол, етническа принадлежност, религия, политическа принадлежност) и като не правим неоправдано фаворизиране. Ние спазваме правилата за работа, длъжностите и корпоративните отговорности. Ние печелим уважението на колегите чрез ангажимент и резултати всеки ден. Оценяваме положително или не един процес или резултат, но никога не съдим хората (или техния характер, техните недостатъци или ценности). Признаваме приноса на всички, като благодарим или предоставяме прозрачна и навременна обратна връзка, за да дадем конструктивни стимули за растеж.
FERCAM Ентусиазъм

Ентусиазъм

Ние от FERCAM… сме позитивни хора. Нашите действия са белязани от страст и отдаденост, опитвайки се да въвлечем и да привлечем участието на тези, които са свързани с нас. Напускането на зоната на комфорт е начин да преодолеем нашите граници и сме щастливи, когато имаме възможност да се поучим както от грешките, така и от успехите, за да имаме възможността винаги да се усъвършенстваме. Ние винаги търсим нови начини и нови решения за постигане и надхвърляне на нашите цели. Ние приемаме промяната, като подкрепяме служителите в развитието на техните таланти и преодоляването на трудностите.

Живот с FERCAM

Филиалите на FERCAM са разположени в Италия, Европа и Северна Африка, но тези, които работят и живеят с FERCAM, са обединени от една и съща визия и общи ценности. Ние умеем да си сътрудничим и сме устойчиви, не се страхуваме от предизвикателства и наша страст ежедневното намиране на най-доброто решение. Ценим разнообразието и вярваме, че уникалните качества, които всеки от нас носи на екипа, са ценен актив, който трябва да се пази.

Onboarding

Onboarding FERCAM
За новоназначените лица, сме предвидили структуриран план onboarding , за споделяне на цялата необходима информация и предоставяне на подходящите оперативни инструменти от самото начало. Чрез профилирано обучение и чрез прозрачна програма за развитие на уменията искаме да дадем възможност на всеки да се възползва от предимствата на своята работа със задоволство. След като са имали възможност да се запознаят с техния Филиал, новите колеги са поканени в Болцано, нашето главно седалище, за FERCAM Days. Това специално събитие е възможността да се срещнете с топ мениджърите на компанията и да се потопите в духа на FERCAM, като същевременно откриете  много възможности за индивидуално развитие и растеж.

Израстване във FERCAM

Израстване във FERCAM
Във FERCAM предлагаме много възможности за развитие, с хоризонтални и вертикални пътища на растеж. Отдаваме голямо значение на личните желания, като улесняваме и трансферите на различни места. Сред дейностите за развитие сме създали FERCAM Academy, насочена към предлагане на програми за обучение и тренинг, както присъствено, така и в електронен формат, и специфични планове за обучение, като например Sales Academy или Leadership Academy.

Благополучие в компанията

Благополучие в компанията
Работната среда и благосъстоянието на хората са на първо място във FERCAM. Периодично извършваме целенасочени анализи, за да открием нашите силни страни и областите, които се нуждаят от намеса. Проучванията се провеждат анонимно от доверени външни партньори и винаги са ни предлагали ценни насоки, за да разберем как да гарантираме спокойна работна среда за всички.

FERCAM Заедно

FERCAM Заедно
Ние желаем да изживеем FERCAM заедно: под мотото "FERCAM Together" ние организираме всяка година събития, за да се забавляваме заедно, обменяме истории и снимки в нашите вътрешни социални общности.