I.T. Решения - FERCAM
I.T. Решения - FERCAM
I.T. Решения

I.T. Решения

Информационните технологии като конкурентно предимство
FERCAM разполага с развит и иновативен отдел Информационни Технологии, който пряко следи тенденциите, както в технологичния, така и в приложния сектор. Това ни позволява да предложим бърза, авангардна услуга и да Ви дадем гаранция за качествено обслужване. Благодарение на нашите най-съвременни технологични инфраструктури и специализиран софтуер за управление за всеки бизнес, ние предлагаме надеждна и сигурна услуга, която позволява да проследим стоките във всички фази от Supply Chаin, от натоварването до доставката до крайния клиент.

Вътрешно развитие

Посредством групите за вътрешно развитие, ние можем да предложим вертикални услуги за поддръжка на приложения, способни да отговорят на нуждите на всеки конкретен клиент. Една от най-важните ни собствени платформи е  портала B2B: един портал, посветен на клиентите на FERCAM, който позволява, с една единствена регистрация, достъп до всички полезни приложения и управление на своята дейност с FERCAM: проследяване, фактуриране и автоматизирано маркиране на пакетите, управление на взиманията и много повече.

Система за мониторинг

Нашите системи за непрекъснат мониторинг на събития от веригата за доставки, интегрирани с многоканални системи за откриване и известяване, позволяват видимост и пълен контрол на статуса на услугата по всяко време.

Track & Trace напреднала система за прослдяване на стоките, предоставя онлайн информация и документ за доставка - POD (Proof of Delivery)

FERCAM Mobile: Нашите шофьори са оборудвани със специални устройства и използват приложението FERCAM Mobile. Свързано с нашите системи за управление, които са лесно и бързо достъпни за нашите клиенти, позволява да управлявате всички поръчки, доставки и товарене, с автоматично изпращане на доказателство за доставка (POD). 

EDI (Electronic Data Interchange)

EDI позволява на Клиента да се свърже с FERCAM по прост и сигурен начинр за да  обменя информация и документи по автоматизиран начин. Благодарение на дългогодишния си опит в използването на технологията EDI и своя екип от специалисти, FERCAM днес е свързана ежедневно с повече от 700 клиенти, които използват нейните транспортни услуги и обработва всекидневно повече от 100.000 електронни транзакции. Само през 2021 г. интегрираните нови Клиенти през EDI са 259.