Нашият ангажимент към околната среда - FERCAM
Нашият ангажимент към околната среда - FERCAM
Околна среда и устойчивост

Околна среда и устойчивост

FERCAM признава опазването на околната среда, като важен фактор за своето развитие и работи на пазара, като се фокусира върху икономическата, екологичната и социалната устойчивост.

Clean, smarter logistics

Във връзка със 17-те цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals или SDGs), определени от Програма 2030 на ООН, определихме целите, за които считаме, че можем да дадем активен принос.

Нашият ангажимент към околната среда и устойчивостта се проявява чрез

Желаете ли да узнаете консумацията на енергия и емисиите на един транспорт? Сега можете лесно да го изчислите с CO2 Калкулатор.

Нашият ангажимент към устойчивост