Angazhimi ynë për mjedisin dhe respektimin e tij - FERCAM
Angazhimi ynë për mjedisin dhe respektimin e tij - FERCAM
Mjedisi dhe respektimi i tij

Mjedisi dhe respektimi i tij

Për FERCAM, mbrojtja e mjedisit është faktor i rëndësishëm për zhvillimin vetjak dhe operon në treg duke u orientuar drejt një qasjeje të ndërgjegjshme ekonomike, mjedisore dhe sociale.

Clean, smarter logistics

Duke iu referuar 17 objektivave strategjikë të zhvillimit duke respektuar mjedisin (Objektivat e zhvillimit duke respektuar mjedisin ose SDG-të), të përcaktuar në Agjendën 2030 të OKB-së, kemi identifikuar objektivat, në të cilat mendojmë se do të jepnim një kontribut aktiv.

Ajo që ne bëjmë në kuadër të angazhimit tonë për mjedisin dhe respektimin e tij është

Do të donit të dinit se sa është konsumi i energjisë dhe emetimet e një transporti? Tani mund ta përllogaritni lehtësisht me llogaritësin e CO2

Angazhimi ynë për qëndrueshmëri