Shërbimet tona - FERCAM
Shërbimet tona - FERCAM
Shërbimet

Shërbimet tona

Ju ofrojmë zgjidhje të shumta, duke e përshtatur propozimin tonë në bazë të nevojës suaj specifike.

Siguria dhe cilësia e lartë: ja fjalët kyçe në bazë të çdo shërbimi të FERCAM.

Qoftë një dërgesë e vogël lokale ose një transport i plotë me destinacion ndërkombëtar, një ngarkesë me përmasa të jashtëzakonshme ose një vepër arti e çmuar, kemi një shërbim të dedikuar dhe një ekip ekspertësh për t’ju propozuar zgjidhjen e duhur. Profesionistë për optimalizimin e zinxhirit tuaj të furnizimit, konsulentë në fushën doganore dhe fiskale, specialistë të sektorëve të panaireve, zhvendosje e veprave të artit: mund t’i besoni gjithmonë FERCAM, një ndërmjetës unik për nevoja të ndryshme. Ju propozojmë zgjidhje të personalizuara dhe fleksibël, duke vënë në shërbimin tuaj instrumentet dhe kompetencat tona.