Angazhimi ynë për cilësinë - FERCAM
Angazhimi ynë për cilësinë - FERCAM
Cilësia

Cilësia

Ndjekja e parimit “Total Quality”
CILËSIA për FERCAM do të thotë TË KUPTUARIT e nevojave të klientëve dhe KRYERJA e shërbimit sipas marrëveshjeve me ta, DUKE E INFORMUAR klientin gjatë gjithë fazave të shërbimit.

Ajo që ne bëjmë në kuadër të angazhimit tonë për cilësinë është