Zgjidhja e integruar EDI
Zgjidhja e integruar EDI
Zgjidhja e integruar EDI

Zgjidhja e integruar EDI

EDI (Shkëmbimi elektronik i të dhënave) mundëson klientët të "lidhen" me FERCAM në mënyrë të sigurt dhe të lehtë për të shkembyer te dhenat në nje mënyrë të automatizuar.
Falë shumë viteve të përdorimit të teknologjisë EDI dhe stafit të saj të kualifikuar, sot FERCAM lidhet çdo ditë me më shumë se 700 klientë të Shërbimeve të tyre të Transportit dhe merren me mbi 100.000 transaksione elektronike. Në vitin 2021, ne kishim 259 klientë të rinj EDI.

Një ekip i përkushtuar i projektit së bashku me personelin e klientit dhe FERCAM do të analizojnë procesin e funksionimit* për të kuptuar ( (për të kapur, për të marrë ) më mirë çdo mundësi përmirësimi dhe për të rinovuar (përditësuar, rinovuar) procedurat. *Për të kapur çdo mundësi për t'u përmirësuar procedurat.

EDI në FERCAM

EDI në FERCAM
 • Inovacion  (state-of-the-art) system i integrimit të TI-së
 • Departamentet e dedikuara të Menaxhimit të Projektit, Zhvillimit dhe Ofrimit të Shërbimeve
 • Sistemi IT i integruar me rrjetin europian
 • Aktualisht mbi 700 klientë të lidhur nëpërmjet EDI

PËRFITIMET e EDI

PËRFITIMET e EDI
 • Kosto më të ulëta të mirembajtjes
 • Më pak kohë për pranimin e mallrave
 • Më pak gabime në shkrim
 • Cilësi më e lartë e informacionit
 • Shpejtësi më e madhe në menaxhimin e dërgesave
 • Sinergji më e madhe ndërmjet klientit dhe proceseve FERCAM

EDI për Transport

EDI (Shkëmbimi elektronik i të dhënave ) është sistemi i miratuar nga FERCAM për të shkëmbyer automatikisht informacione dhe dokumente në një mënyrë të thjeshtë dhe të sigurt.

Sot FERCAM është i lidhur çdo ditë me klientë të shumtë, drejtpërdrejt edhe përmes platformave me te rendesishme që lidhin kompanitë me operatorët e logjistikës. Personeli i specializuar i FERCAM në bashkëpunim (partneritet) me klientët, siguronë një lidhje të shpejtë duke optimizuar procesin sipas nevojave të klientit.
 • Sistemi inovativ (state-of-the-art)  i integrimit të TI-së (~100.000 transaksione elektronike ditore)
 • Departamentet e dedikuara të Menaxhimit të Projektit, Zhvillimit dhe Ofrimit të Shërbimeve
 • Sistemi IT i integruar me rrjetin Europian dhe ekstra-Europian
 • Aktualisht mbi 750 klientë Fercam të lidhur nëpërmjet EDI
Zgjidhje për çdo nevojë
 • Importi automatik i informacionit hyrës dhe dalës
 • Pranimi i konfirmimit të porosive
 • Dokumentet elektronike: dërgimi i dokumenteve elektronike (CMR, fatura, etj.)
 • Integrimi me lojtarët kryesorë për të gjurmuar mallrat e tyre