EDI Integrisana rešenja
EDI Integrisana rešenja
EDI Integrisana rešenja

EDI Integrisana rešenja

EDI (Elektronska razmena podataka) omogućava Korisnicima da na siguran i lak način ostanu u kontaktu sa FERCAM-om i da na automatizovan način razmenjuju podatke.

Zahvaljujući dugogodišnjem korišćenjem EDI tehnologije i sopstvenom kvalifikovanom osoblju, FERCAM se danas povezuje sa više od 700 korisnika sopstvenih usluga transporta, a takođe posluje sa više od 100.000 elektronskih transakcija. U 2021. godini integrisali smo 259 novih EDI korisnika.

Posvećeni projektni tim sa osobljem za korisnike i FERCAM-om će analizirati procese rada kako bi opazio svaku mogućnost za poboljšanje i unapredio procedure.

EDI u FERCAM-u

EDI u FERCAM-u
 • Inovativni IT sistem integracije (na najvišem nivou)
 • Posvećena odeljenja za menadžment, razvoj i pružanje usluga
 • IT sistem integrisan u evropsku mrežu
 • Trenutno preko 700 korisnika povezanih putem EDI-ja

BENEFITI EDI-ja

BENEFITI EDI-ja
 • Niži troškovi ručnog rada
 • Manje vremena za prihvatanje dobara
 • Manje grešaka pri kucanju
 • Veći kvalitet informacija
 • Veća brzina u upravljanju pošiljkama
 • Veća sinergija između korisnika i FERCAM procesa

EDI za Transport

EDI (Elektronska razmena podataka) je sistem koji je FERCAM usvojio za automatsku razmenu informacija i dokumenata na jednostavan i siguran način.

Danas je FERCAM na dnevnom nivou povezan sa mnogim korisnicima, direktno ili putem najvažnijih platformi koje povezuju kompanije sa logističkim operaterima. Specijalizovano osoblje FERCAM-a u partnerstvu sa korisnicima, osigurava brzu vezu optimizujući procese prema potrebama korisnika.
 • Inovativni IT sistem integracije (na najvišem nivou) (~100.000 elektronskih transakcija dnevno)
 • Posvećena odeljenja za menadžment, razvoj i pružanje usluga
 • IT sistem integrisan u evropsku i vanevropsku mrežu
 • Trenutno preko 750 FERCAM korisnika povezanih putem EDI-ja
Rešenja za svaku potrebu
 • Automatsko preuzimanje ulaznih i odlaznih informacija
 • Prihvatanje i potvrda porudžbine
 • Elektronski dokumenti: Slanje elektronskih dokumenata (CMR, fakture i sl.)
 • Integracija sa ključnim igračima za praćenje pošiljki