QHSE-CSR - FERCAM
QHSE-CSR - FERCAM
QHSE-CSR

QHSE - Kvalitet, zdravlje, bezbednost i životna sredina

FERCAM, osnovan u Bolzanu, ulazu u Dolomite i sada na UNESCO-voj listi svetske baštine, oduvek je bio svestan svoje odgovornosti prema životnoj sredini i posvećen je promovisanju akcija čiji je cilj smanjenje uticaja na životnu sredinu koji proističe iz njegovih aktivnosti.

Cilj kompanije FERCAM je pružanje transportnih i logističkih usluga na nivou kvaliteta, koje odgovaraju zahtevima naših kupaca, uzimajući u obzir sve zainteresovane strane, u skladu sa važećim zakonodavstvom o životnoj sredini i zaštiti na radu. Kako bi zadovoljio ove potrebe, FERCAM je implementirao integrisani sistem upravljanja kvalitetom, okolinom, zdravljem i sigurnošću. Ovaj sistem uzima u obzir socijalne, ekološke i ekonomske aspekte, kako bi upravljao procesima kompanije u cilju ostvarenja efikasnosti i efektivnosti i optimizirao potrošnju energije i sirovina, promovišući upravljanje otpadom u cilju njihovog smanjenja i ponovne upotrebe.

FERCAM je takođe posvećen zaštiti zdravlja i bezbednosti svojih partnera koji stalno rade na proizvodnim lokacijama, predlažući ih i uključujući ih u projekte poboljšanja čiji je cilj smanjenje nesreća i povreda.
Sve ovo sadržano je u našoj politici kompanije, sastavljenoj sa pozivom na misiju i vrednosti, u smislu i kvaliteta, životne sredine i bezbednosti.