Sertifikati
Sertifikati
Sertifikati

Naši sertifikati

Kvalitet i životna sredina, Zdravlje i bezbednost

Dva para koji su oduvek bili deo kompanije, sa sistemom upravljanja kompanijom za ISO 9001 sa sertifikatom kvaliteta još 1993. godine. Naše aktivnosti se odvijaju pod znakom održivosti, s posebnim osvrtom na zaštitu okoline i zdravlja i sigurnosti radnika na radnom mestu.

Naši sertifikati potvrđuju našu posvećenost kvalitetu i životnoj sredini.

ISO 9001:2015

ISO međunarodni standard koji je izdala Međunarodna organizacija za standarde (International Standard Organization). 
Cilj: na sistematski način garantovati zadovoljstvo kupaca stalnim poboljšanjem njegovih performansi
Preuzmite sertifikat

ISO 14001:2015

Predstavlja potvrdu o konkretnoj posvećenosti kompanije životnoj sredini i održivosti. Određuje zahteve koje kompanija mora pokazati da mora ispuniti kako bi osigurala da kontroliše i upravlja svim aktivnostima koje se sprovode kako bi se minimizirao uticaj njenih procesa na životnu sredinu.
Preuzmite sertifikat

ISO 45001:2018

On predstavlja potvrdu konkretne posvećenosti kompanije o ispunjenu obaveza koje zahteva zakonodavac. 81/2008. Njime se definišu zahtevi koje kompanija mora da ispuni da bi pokazala da obezbeđuje kontrolu svojih rizika i da posluje u cilju poboljšanja svojih performansi u pogledu zdravlja i bezbednosti na radu.
2017. godine FERCAM je dobio sertifikat na osnovu standarda OHSAS 18001:2007, a 2019. je prešao na novi standard ISO 45001:2018.
Preuzmite sertifikat