Carinska i fiskalna pomoć
Carinska i fiskalna pomoć
Carinska i fiskalna pomoć

Usluga carinske pomoći pri uvozu i izvozu

Naša carinska konsultantska usluga odgovara potrebama kompanija koje posluju na inostranom tržištu.

Stručno upravljanje carinskim postupcima za vaše međunarodne pošiljke

Ako vaša kompanija posluje s inostranim tržištem, sigurno znate koliko je važno pravilno i brzo upravljanje carinskim postupcima kako bi bili konkurentni u trgovačkim odnosima.
FERCAM ima ovlašćenje potpuno ovlašćenog gospodarskog subjekta (AEOF), a carinska ga tela priznaju za odgovarajuće standarde stručnosti i stručne osposobljenosti u carinskom području, kao i za pružanje odgovarajućih sigurnosnih standarda.
 
Oslonite se na savet stručnjaka FERCAM: možete iskoristiti naše dugogodišnje iskustvo, podržano najnovijim i kontinuirano inovativnim telematskim sistemima. Naše osoblje nudi namensku pomoć za prelaz granice s vašom robom u sigurnosti i miru.

Šta uključuje usluga carinske i porezne pomoći?

FERCAM, kao AEO operator, za vas vodi sve carinske postupke, poseduje ovlašćennje za ovlašćeno skladište i može obavljati carinske aktivnosti u vlastitim skladištima.
 • S našim carinskim skladištem nudimo mogućnost uvoza robe iz inostranstva uz zadržavanje nacionalnih carina i poreza dok se ne odredi odredište iste robe. FERCAM nudi korišćenje carinskog skladišta privrednim subjektima sa zanimljivim pojednostavljenjima, posebno u tranzitnoj trgovini. To vam omogućuje da kupujete robu kada je ponuda na spoljnom tržištu povoljnija i da je prodate u najpovoljne vreme s gledišta isplativosti.
 • Porezno skladište za potrebe PDV-a nudi mogućnost uvoza robe iz inostranstva uz zadržavanje nacionalnih poreza do donošenja odluke o odredištu robe, stečući prednost u smislu novčane likvidnosti.
 • FERCAM može implementirati administrativne i fiskalne prakse za proizvode koji podležu režimu trošarine (alkohol i energija), posjedujući dozvole za fiskalno skladište i registriranog primaoca. Nudimo ekskluzivnu uslugu za one koji žele kupovati ili prodavati proizvode podložne  akcizama u drugim zemljama EU-a, ali nemaju akcizni kod za vino ili pivo ili im je potrebna pomoć pri prenosu računa nadležnom carinskom telu.
FERCAM, kroz specijalizovanu strukturu koja pripada njegovoj grupi, predlaže upravljanje uslugom Intrastat u ime trećih strana, čime se garantova povoljna ušteda vremena.

Prednosti carinske službe FERCAM

Naše glavne usluge:

 • Operacije i carinske deklaracije za izvoz i uvoz robe u zemlje izvan EU-a i iz njih;
 • Carinski poslovi privremenog uvoza i izvoza;
 • Unutrašnja i spoljna poboljšanja;
 • Izdavanje tranzitnih dokumenata;
 • Obrada i razvrstavanje robe takođe s izdavanjem obavezujućih carinskih potvrda I.T.V. (Podaci o obavezujućoj tarifi)
 • saveti i pomoć za sertifikaciju u svrhu porekla I.V.O. (obavezujuće informacije o poreklu);
 • Savetovanje i praktični završeci u svrhu stecanja A.E.O. sertifikata;
 • Savetovanje za dobijanje statusa ovlašćenog izvoznika;
 • Saveti i pomoć za robu podložnu akcizama alkoholnog i energetskog tipa;
 • Pomoć u traženju carinskih i poreskih postupaka te ustupanja akciza;
 • INTRASTAT deklaracije za treće strane koje se odnose na razmenu roba i usluga unutar zajednice;
 • Zahtev za sertifikate o poreklu;
 • Zahtev za uvozne i izvozne dozvole za MISE.

Odobrena mesta (prethodna procedura sa stalnim boravkom)
 • Izdavanje carinskih računa i za uvoz iz zemalja koje nisu članice EU i za izvoz u zemlje koje nisu članice EU
 • Izdavanje i provera tranzitnih dokumenata (T1 i T2)
 • Uvođenje i vađenje robe iz carinskog skladišta.
Carinsko skladište
Omogućava vam suspenziju plaćanja carine i PDV-a za robu iz zemalja koje nisu članice EU na neodređeno vreme.
Poresko skladište
Omogućava vam suspenziju plaćanja poreza.
Akcizno skladište
Omogućava vam slanje, primanje i skladištenje robe podložne akciznim troškovima u ime trećih strana.
Intrastat usluga
Izjave, u ime trećih strana, o isporuci dobara i usluga unutar zajednice.

Kontaktirajte nas za uslugu carinske pomoći

Podaci o kompaniji