Zdravlje i bezbednost
Zdravlje i bezbednost
Zdravlje i bezbednost

Health & Safety - Zdravlje i bezbednost na radnom mestu

„Nesreća je dolazak neočekivanog na nespremne“(C.Eltenton)
Duh koji animira FERCAM je da obučava i informiše svo osoblje u cilju širenja kulture bezbednosti, koja prevazilazi puko ispunjavanje zakonskih obaveza.
Glavna svrha je senzibilizacija svih saradnika da usvoje bezbedno ponašanje za sebe i za druge u kontekstu svojih aktivnosti, uključujući i dobavljače koji rade na njihovim lokacijama.