Shëndeti dhe siguria në punë - FERCAM
Shëndeti dhe siguria në punë - FERCAM
Shëndeti dhe siguria

Health & Safety - shëndeti dhe siguria në punë

“Aksidentet dhe të papriturat që të gjejnë pa përgatitur" (C.Eltenton)
Fryma që karakterizon FERCAM është ajo e formimit dhe informimit të personelit në kuadër të përhapjes së kulturës së sigurisë, duke shkuar përtej përmbushjes së objektivave ligjorë.
Qëllimi kryesor është sensibilizimi i gjithë bashkëpunëtorëve për të vepruar në mënyrë të sigurt për veten dhe për të tjerët në kuadër të veprimtarive vetjake, duke përfshirë edhe furnitorët që operojnë pranë selive të tyre.