Здраве и безопасност на работното място - FERCAM
Здраве и безопасност на работното място - FERCAM
Здраве и безопасност

Health & Safety - здраве и безопасност на работното място

"Нараняването е неочаквана появата при неподготвеност" (Ц.Елтентън)
Духът, който вдъхновява FERCAM е да обучава и информира целия персонал с оглед на разпространението на култура на безопасността, надхвърляща самото изпълнение на задълженията по закон.Основната цел е да се сенсибилизират всички служители да възприемат безопасно поведение за себе си и другите, в контекста на своята дейност, включвайки подизпълнителите, които работят на техните обекти.