İşte sağlık ve güvenlik - FERCAM
İşte sağlık ve güvenlik - FERCAM
Sağlık ve güvenlik

Health & Safety - işte sağlık ve güvenlik

“Kaza, hazırlıksız kişi öngörülemeyeni yaşadığında meydana gelir" (C.Eltenton)
FERCAM'a can veren ruh, hukuki yükümlülükleri sade bir şekilde yerine getirmenin ötesinde, güvenlik kültürünün yayılması açısından tüm personeli eğitmek ve bilgilendirmektir.
Buradaki başlıca amaç, kendi sahalarında faaliyet gösteren tedarikçileri de dahil ederek, bizimle iş birliğine giren herkesin hem kendisi hem de faaliyetlerini gerçekleştirdiği ortamdaki başkaları açısından güvenli davranışlar sergileme yönünde duyarlı hale getirmektir.