Environment and sustainability - FERCAM
Environment and sustainability - FERCAM
Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

FERCAM håller med om att skyddet av miljön är en viktig faktor för dess utveckling och verkar på marknaden på ett sådant sätt att det främjar ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Ren, smartare logistik

Med hänvisning till de 17 strategiska hållbara utvecklingsmålen (SDG) definierade av FN-agendan 2030, har vi identifierat de mål som vi tror att vi kan bidra aktivt till.

Vårt engagemang för miljö och hållbarhet manifesteras genom

Vill du veta energiförbrukningen och utsläppen relaterade till ett transportmedel? Nu kan du enkelt beräkna det med CO2-kalkylatorn

Vårt engagemang för miljö och hållbarhet