Onze inzet voor het milieu en duurzaamheid - FERCAM
Onze inzet voor het milieu en duurzaamheid - FERCAM
Milieu en duurzaamheid

Milieu en duurzaamheid

FERCAM ziet in de bescherming van het milieu een belangrijke factor voor de eigen ontwikkeling en opereert op de markt door zich te oriënteren op economische, ecologische en sociale duurzaamheid.

Clean, smarter logistics

Met het oog op de 17 strategische doelstellingen van duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG's) die zijn vastgesteld door de Agenda 2030 van de VN, hebben we de doelen geïdentificeerd waarmee we verwachten een actieve bijdrage te kunnen leveren.

Onze inzet voor milieu en duurzaamheid toont zich in

Wilt u weten wat het energieverbruik en de uitstoot van een transport is? U kunt dit nu eenvoudig berekenen met de CO2 Calculator

Onze inzet voor duurzaamheid